Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:22 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17/ 17.6°
Sáng/Tối
15.6/ 17.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.4/ 18.3°
Sáng/Tối
17.9/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.6/ 18.3°
Sáng/Tối
18.6/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 20.1°
Sáng/Tối
19.7/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20.1/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 14.5°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 14.8°
Sáng/Tối
12.8/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Thấp/Cao

17.8°/19.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0