Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:06 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Huyện Kiến Xương
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Thấp/Cao

16°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0