Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

10.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mây cụm
Huyện Kiến Xương
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết