Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.98 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.31