Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:46 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

19.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:49
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0