Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0