Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 30.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 30.9°
Sáng/Tối
28.3/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.7°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 31.2°
Sáng/Tối
30.8/ 33.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 30.6°
Sáng/Tối
30.1/ 33.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.7°
Sáng/Tối
30.7/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Thấp/Cao

29.8°/35.9°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0