Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mưa vừa
Huyện Kiến Xương
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.67

Tin tức thời tiết