Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:10 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa

22:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.33 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.13 km/giờ

07:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.38 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.91 km/giờ

13:00

29.7°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.92 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.98 km/giờ

19:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.08 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.33 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.22 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.43 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.25 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
7.19 km/giờ

16:00

28.8°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.2 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.48 km/giờ

22:00

26°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.03 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.09 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.99 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
6.88 km/giờ

13:00

29.8°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
6.88 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.83 km/giờ

19:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.71 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.23 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.68 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.82 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.04 km/giờ

13:00

29.6°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
7.55 km/giờ

16:00

27.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.25 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.16 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.86 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.67 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.57 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.33 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.38 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.23 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.48 km/giờ

19:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.32 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

24.1°/30.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0