Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:25 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
33.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 33.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 31.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20.9/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 23.5°
Sáng/Tối
21.3/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 32.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23.3°/32.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.43