Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:33 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Thấp/Cao

23.4°/29.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

28.7 °C

Chỉ số UV

0