Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

27.1°/36.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0