Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23.7°/32.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

9.43