Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 26/05/2024
Thấp/Cao
29/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.2/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Thấp/Cao

27.6°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

6.55