Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

27.9°/30.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0