Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 25/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.4/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.7/ 36.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

26.8°/37.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0