Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

996 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
27.8/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Thấp/Cao

25.5°/36.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0