Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Thấp/Cao

18°/19°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

6.53 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0