Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.8/ 17.8°
Sáng/Tối
17.2/ 18.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 18.8°
Sáng/Tối
17/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.6°
Sáng/Tối
18/ 19.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.2/ 17.1°
Sáng/Tối
18.9/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 19.8°
Sáng/Tối
18.8/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.5°
Sáng/Tối
19.1/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10.6°
Sáng/Tối
13.8/ 10.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.6/ 12.9°
Sáng/Tối
9.8/ 12.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 17.7°
Sáng/Tối
13.4/ 16.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.1°
Sáng/Tối
19.2/ 21.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:51
Thấp/Cao

16.2°/20.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0