Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.34