Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:52 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Bình Liêu
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.26