Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
15/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Bình Liêu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:32
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.43