Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:41 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.9°
Sáng/Tối
26.8/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23.8°
Sáng/Tối
21.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:07 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Thấp/Cao

24.1°/31.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.85