Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Bình Liêu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:43
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.49