Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:01
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0