Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 21/04/2024
Bầu trời quang đãng 30.2°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.7°.

Thấp/Cao
25.7°/44.8°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.8 km/giờ
Điểm ngưng
18.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
2.6
NO
0
NO2
7.37
O3
50.78
PM10
34.07
PM25
30.46
SO2
1.07

Thời tiết Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hóa những ngày tới

Lượng mưa Xã Tiến Hóa - Huyện Tuyên Hóa những ngày tới