Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

28.7°/39.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0