Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
38.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.9/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 31.9°
Sáng/Tối
28.8/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 31.2°
Sáng/Tối
29.8/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.5/ 38.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 28.3°
Sáng/Tối
29.4/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

28.2°/39.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0