Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
38.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.4/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.7/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31.8°
Sáng/Tối
29/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 31°
Sáng/Tối
29.7/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.2/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Thấp/Cao

28°/39.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0