Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:28 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 27.4°
Sáng/Tối
24.8/ 35.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
26.2/ 39.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.6/ 38.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 39.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 23.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Thấp/Cao

23.7°/35.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.51