Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Thị xã Phú Thọ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0