Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.87