Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 23.3°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Thấp/Cao

24.2°/33.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.11