Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:51 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0