Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Thị xã Phú Thọ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8.81 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0