Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:03 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.45