Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 26.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

24.9°/29.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0