Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.5°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

7.47