Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:30 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Thấp/Cao

23°/31.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

4.91