Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.4/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
26.9/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

26.4°/36.9°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.24 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

11.4