Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.5/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

24.5°/32.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0