Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 27.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.5/ 27.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 23.3°
Sáng/Tối
21.2/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.4°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0