Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:59 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
28/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

26°/36.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0