Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:12 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

26°/35.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.08 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0