Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

27.2°/36.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0