Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 27.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 27.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.5°/30.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0