Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 35.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Thấp/Cao

27.5°/36.5°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

10.88