Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:51 | 24/05/2024
Bầu trời quang đãng 24.9°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.4°.

Thấp/Cao
24.1°/34°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.46 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
7.09
NO
0.28
NO2
13.02
O3
3.58
PM10
14.8
PM25
12.65
SO2
0.97

Thời tiết Xã Tả Phời - Thành Phố Lào Cai theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Phời - Thành Phố Lào Cai trong 12h tới

Thời tiết Xã Tả Phời - Thành Phố Lào Cai những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tả Phời - Thành Phố Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Xã Tả Phời - Thành Phố Lào Cai những ngày tới