Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Thấp/Cao

26.9°/31.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0