Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ

22:00

27.4°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.76 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.53 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.39 km/giờ

10:00

29.1°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.36 km/giờ

13:00

30°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.61 km/giờ

16:00

30.6°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.09 km/giờ

19:00

27°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.01 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.82 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.77 km/giờ

07:00

27.9°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.57 km/giờ

10:00

29.1°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.37 km/giờ

13:00

31.1°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.7 km/giờ

16:00

29.2°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.75 km/giờ

19:00

27.9°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1 km/giờ

22:00

27°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.91 km/giờ

04:00

26.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.83 km/giờ

07:00

27.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.78 km/giờ

10:00

29.3°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.76 km/giờ

13:00

30.3°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.28 km/giờ

16:00

29.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.71 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.83 km/giờ

22:00

27°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ

01:00

27.1°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.79 km/giờ

04:00

26.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.79 km/giờ

07:00

27°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.65 km/giờ

10:00

31.3°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.4 km/giờ

13:00

35°C / 41.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.27 km/giờ

16:00

30.9°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.18 km/giờ

19:00

28.4°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.8 km/giờ

22:00

27.9°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.75 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.83 km/giờ

10:00

27.4°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.76 km/giờ

13:00

32.7°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.73 km/giờ

16:00

32.3°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.21 km/giờ

19:00

28.7°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.91 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Thấp/Cao

26.8°/31.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0