Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:47 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Thấp/Cao

26.7°/33.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0