Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

8.67 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

5