Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:01 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 15.6°
Sáng/Tối
12.8/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.6/ 15.1°
Sáng/Tối
12.8/ 17.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 15.9°
Sáng/Tối
15/ 16.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 17.9°
Sáng/Tối
13.4/ 21.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 20.9°
Sáng/Tối
16.9/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18.6/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18.1°
Sáng/Tối
19.2/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18°
Sáng/Tối
17.6/ 21.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 16.8°
Sáng/Tối
17/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 17.7°
Sáng/Tối
16.3/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 24.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Thấp/Cao

12.6°/26.3°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

1.23