Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:30 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
18/ 18.2°
Sáng/Tối
17.3/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.1/ 18.3°
Sáng/Tối
17.7/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.7°
Sáng/Tối
17.7/ 18.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 18.9°
Sáng/Tối
17.3/ 19.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.9°
Sáng/Tối
18.9/ 22.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 19°
Sáng/Tối
18.6/ 19.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.2°
Sáng/Tối
18.9/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 18.5°
Sáng/Tối
18.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 18.9°
Sáng/Tối
18.6/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 18.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Thấp/Cao

17.1°/19.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

4.85 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0