Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:02 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Tu Mơ Rông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

2.59 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.03