Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 16°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.88