Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:07 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 21.6°
Sáng/Tối
19/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 22°
Sáng/Tối
20.4/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 21.2°
Sáng/Tối
19/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 17.4°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 19.4°
Sáng/Tối
19.9/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 18.5°
Sáng/Tối
18.7/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 20.2°
Sáng/Tối
19/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 19°
Sáng/Tối
18.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 17.6°
Sáng/Tối
17.1/ 18.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 17.8°
Sáng/Tối
17.4/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 17.3°
Sáng/Tối
17.9/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 17.9°
Sáng/Tối
16/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 16.1°
Sáng/Tối
16.5/ 18.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 17.8°
Sáng/Tối
16.6/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 22.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Thấp/Cao

18.4°/33.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0