Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Yên Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.12