Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:10 | 22/04/2024
Thấp/Cao
25/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.6°/34.3°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0