Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30.3°
Sáng/Tối
27.7/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.3/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.9°
Sáng/Tối
28.5/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.5°
Sáng/Tối
23.1/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Thấp/Cao

24.5°/32.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0