Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.21