Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Bầu trời quang đãng
Huyện Yên Thủy
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6.43 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết