Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Nhiều mây
Huyện Yên Thủy
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.23