Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:33 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.25