Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 25.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

24.1°/33.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0