Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.18