Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:31 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Nhiều mây
Huyện Yên Thủy
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.61 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0