Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.7/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 29.4°
Sáng/Tối
30.7/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 30.4°
Sáng/Tối
28.5/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

26°/38.9°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

2.55