Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Lương Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0