Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.9/ 19.8°
Sáng/Tối
17.3/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.3°
Sáng/Tối
19.2/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.9/ 21.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 20.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23°
Sáng/Tối
19.2/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.2/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 15°
Sáng/Tối
15.2/ 14.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 14.2°
Sáng/Tối
13.2/ 15.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 19.6°
Sáng/Tối
15.5/ 22.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 23.4°
Sáng/Tối
19.8/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

14.4°/22.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

12.7 °C

Chỉ số UV

0