Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0