Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Nhiều mây
Huyện Lương Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.01