Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.2/ 14.2°
Sáng/Tối
16.4/ 16.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.1/ 12.7°
Sáng/Tối
14.4/ 13.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 16°
Sáng/Tối
12/ 16.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.3/ 19.6°
Sáng/Tối
15.5/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 23.4°
Sáng/Tối
19.6/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 26.4°
Sáng/Tối
22.8/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.4/ 20.4°
Sáng/Tối
20.5/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 22.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22.5°
Sáng/Tối
20.3/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.9°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 19.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.2°
Sáng/Tối
17.7/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.5°
Sáng/Tối
18.8/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 24.8°
Sáng/Tối
21.5/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Thấp/Cao

12.4°/16.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0.05