Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Lương Sơn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

18°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0