Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:04 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Lương Sơn
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 35°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.92