Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:55 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.7°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.9°
Sáng/Tối
30/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

998 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.7°
Sáng/Tối
28.5/ 32.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mây rải rác
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

25.6°/33.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

4.22 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0