Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:46 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.9°
Tầm nhìn
8.82 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 29.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

23.2°/30.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0