Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 30.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 34.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.3/ 35.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.9°
Sáng/Tối
27.4/ 36.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Thấp/Cao

28.3°/37.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0