Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 21.4°
Sáng/Tối
22.4/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.4°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0