Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36/ 32.9°
Sáng/Tối
27.3/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

28.4°/36.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0