Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.1°/34.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0