Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 27.6°
Sáng/Tối
25/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

26.4°/33.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

12.36