Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:36 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
24.4/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

24.3°/33.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0