Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
25.9/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Thấp/Cao

26°/32.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0