Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:45 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.9°/32.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

3.73