Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.6/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Thấp/Cao

24.1°/28.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

0