Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:51 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

27.9°/34.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0