Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:03 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

23.7°/31.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.33