Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

24.5°/32.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0