Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:09 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.7°/31.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.89 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

3.25