Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa

13:00

32°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.84 km/giờ

16:00

31.7°C / 38.5°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.61 km/giờ

19:00

29.3°C / 35.1°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.01 km/giờ

22:00

27.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây

01:00

27.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.89 km/giờ

04:00

27.1°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.01 km/giờ

07:00

28°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.86 km/giờ

10:00

31.4°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.86 km/giờ

13:00

34.8°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.56 km/giờ

16:00

33.4°C / 40.4°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.59 km/giờ

19:00

29°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.56 km/giờ

22:00

29.7°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây

01:00

28.1°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.78 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.78 km/giờ

07:00

28.2°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.08 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.88 km/giờ

13:00

29°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.21 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.41 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.42 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ

01:00

27.5°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.42 km/giờ

04:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.07 km/giờ

07:00

29.5°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.58 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.49 km/giờ

13:00

30°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.77 km/giờ

16:00

32.5°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.41 km/giờ

19:00

29.9°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.53 km/giờ

22:00

28.1°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.49 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.79 km/giờ

04:00

27.1°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.94 km/giờ

07:00

29.7°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.68 km/giờ

10:00

32.4°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.4 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.94 km/giờ

16:00

31.9°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.1 km/giờ

19:00

29.9°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.33 km/giờ

22:00

28.8°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.03 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.57 km/giờ

04:00

27.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.9 km/giờ

07:00

29.4°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.22 km/giờ

10:00

30.6°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Thấp/Cao

27.1°/35.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

6.8