Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
27/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 32.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Thấp/Cao

27.7°/35.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

6.8