Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.3/ 30.2°
Sáng/Tối
31.8/ 38.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
30.5/ 36.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 30.9°
Sáng/Tối
31/ 39.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

25.8°/33.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0